Giới Thiệu Truyện

Giao Ước Hồi Sinh

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một sát thủ chuyển sinh vào một gia đình nhỏ ấm áp... Nhưng do dòng đời đưa đẩy, cậu đã phải bước trở lại trên con đường kiếp trước mà cậu đã đi...