Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện :3

2
7
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Wilanddent

Toketa
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình giới thiệu truyện này vì muốn ủng hộ tác giả... Không biết phải nói sao về bộ này. Nếu tò mò thì hãy vào xem thử xem coi có hợp với bản thân không. :3