Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Bông Hoa Cho Em

Mèo Con Vui Vẻ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Các bạn hãy vào đọc truyện của mình để thư giãn và góp ý cho mình nhé! Truyện đầu nên sẽ không có nhiều kinh nghiệm ạ! Mong các bạn góp ý.