Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện

1
1

Xin chào mọi người, mình mới có truyện ngắn đầu tay hy vọng được mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến, mình sẽ lắng nghe và sửa đổi! Mình xin cảm ơn