Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện

0
0
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình là tác mới gia nhập, truyện đầu tay mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người.

Tên truyện : Chẳng Phải Anh Hùng

Cảm ơn mọi người !