Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Một câu truyện BL nho nhỏ về thanh xuân của hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Mời mọi người ghé đọc nhé <3