Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện chủ đề chiến quốc đang được thực hiện

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vương

Đam Phạm

Vương là câu chuyện ở lục địa Thiên Vũ. Khi mà cả lục địa loạn lạc và chìm trong chiến tranh, đã có người anh hùng đã đứng lên và lập chiến công vĩ đại nhất của lịch sử lục địa. Sau khi lên ngôi vua, người đó đặt hiệu Thiên Vương, tên nước là Thiên Minh. Với những chính sách cải cách tiến bộ đã giúp người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sau khi vua qua đời, ngôi được truyền qua đến cháu đích tôn, hiệu Thiên Đại. Nhưng Thiên Đại quá nhỏ tuổi, là bù nhìn chính trị cho quan lại mà đứng sau là hoàng thái hậu làm mọi việc trong triều chính vô cùng hỗn loạn. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng sau cùng, họ Thiên bị lật đổ bởi tể tướng họ Dương. Nhưng cũng không được đồng tình, vì thế bị quan lại trong triều tạo phản. Lục địa Thiên Vũ lại một lần nữa loạn lạc. Và như bao mô típ khác, phải có kẻ đứng ra thống nhất giang sơn. Đó chính là Nguyên Mạc, cậu bé nghèo nhưng thực chất là con của đại tướng dưới thời vua Thiên phải cùng mẹ trốn chạy tới một làng đất hữu, gặp người học trò cũ của cha và lên đường thống nhất giang sơn. ( đoạn giới thiệu Nguyên Mạc chính xác là spoil đấy, vì chỉ có ông kia nhận ra Nguyên Mạc là con thầy mà thôi). Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của mình.