Giới Thiệu Truyện

Hành trình thần chết liệu có được tiếp tục?

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Ikemoto là ai? Đó là một cụ ông hay một trung niên? Mảnh đời như thế nào mà lại chết đi không được siêu thoát nhỉ? Đó xem phần 10 là phần xuất hiện đó!