Giới Thiệu Truyện

Hiện Tại Truyện "Cuộc Sống Của Tiểu Thư Mang Lời Nguyền" Đã Đến Chương 7

3
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Trong chương này đã tiết lộ một phần quá khứ của Lineve, và bí mật của cô.

(Nếu các bạn có đọc truyện thì cho mình xin tí ý kiến nha)