Giới Thiệu Truyện

Hứa danh dự (thực chất có đâu mà hứa :))), bộ này tuyệt đối không drop nữa!

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Kiếp người vô thường, khi hắn cam chịu số phận thì tất cả lại quay về niết bàn, trao cho hắn một cuộc sống mới, trong cơ thể mới.

Ai mà chẳng muốn sống? Hắn còn muốn sống thật tốt là đằng khác, cho nên hắn trân trọng và kiên định.

Vận dụng tài nghệ và sự khôn khéo vào sự nghiệp, hắn cuối cùng cũng được trời cao đáp lại cho một uy danh vang khắp tinh tế - Thần cầm đại sư!

Và còn có một người luôn đợi hắn, trao cho hắn thứ tình yêu mà hắn luôn khao khát, hết thảy tốt đẹp đến mức người người đều cung cầu.

(Lưu ý: Trong truyện sẽ xuất hiện tên của những bài nhạc, có cái thật, có cái là do tui bịa đông bịa tây, cho nên đừng để ý quá nhóe :))) image-1