Giới Thiệu Truyện

Huyền Vũ Nhân Chi

0
0
              Huyền Vũ Nhân Chi

Hoàng Thần cai quản toàn Huyền Vũ lục địa, mắc trọng bệnh không may qua đời. Các chư hầu nhân cớ tạo phản cắt đất, xây thành đứng lên xưng vương tranh cứ đấu đá lẫn nhau hòng chiếm đoạt giang sơn, làm cho dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn.