Giới Thiệu Truyện

I'M COMEBACK!

4
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi

Nguyễn Nhật Long
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nói chung thì truyện này của mình đã đổi tên đôi ba lần, sửa đi sửa lại cũng nhiều rồi. Và mình rất vui vì hiện tại đã là bản chính thức và mình sẽ đăng lại từ đầu. Hy vọng những độc giả mới sẽ ủng hộ, còn những độc giả cũ, đã biết truyện này qua cái tên "Vùng Tối" hay "Khảo Nghiệm Bóng Đêm" vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều nhiều!!!