Giới Thiệu Truyện

Không có gì, chỉ muốn nói là Cầu Thiên Tích Nở Hoa hay quạ:vv

3
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Không biết nói gì luôn á, truyện viết mượt vô cùng, một chương truyện được viết ngắn vừa dễ đọc dễ hiểu.... Chỉ tiếc là không có thời gian cày một mạch hết truyện, vào ủng hộ truyện đi nào mn.💖