Giới Thiệu Truyện

Lại có chương mới rồi đây , team huyền huyễn sư đòi luyến nhào vô

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Tác nói ít làm nhiều. Bạn nhất định sẽ không thất vọng đâu. Nói không với teencode, ý kiến khen hay chê đều tiếp nhận hết, hoan nghênh ý kiến đóng góp chỉnh sửa từ câu cú ngữ pháp ngữ cảnh vân vân và mây mây. :)))