Giới Thiệu Truyện

Void Keeper

3
0

Nội dung giống như tiêu đề :3, đang tập trung vào bộ Void Keeper vừa up, xoay quanh bối cảnh Việt Nam tiên tiến trong thời kỳ hậu tận thế trước thảm họa gọi là The Void, main trên bước đường trở thành vua của các nghề... không phải bách khoa cơ khí sang IT đâu :)) mà trở thành một Void Keeper, aka những người chống lại thảm họa The Void ~~ các bác có thể đọc mô tả truyện mình và chương 00 để hiểu rõ. Xin cảm ơn~

https://www.vietnovel.com/void-keeper-23416357/