Giới Thiệu Truyện

Lọt hố truyện ngắn

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Nãy vừa đọc đc bài vt của 1 bạn. Mk tò mò ấn vào đọc thì tìm đc truyện này của tg CaoHongLy. Tuy ngắn nhưng khá có cảm xúc vs mk.