Giới Thiệu Truyện

Lũ quẻ hông ngủ mụi ngừi dậy đọc chiện của tui đi 🤍🤍🤍

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tiám

Chúng ta là lũ quẻ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Lũ quẻ comeback . Trong cái rủi có cái xui do hổng biết viết gì nữa nên tui đã đổi cái chiện Ngọn Gió Mát Đầu Hạ thành chiện khác đổi Nay tui ghiền coi chồng múa phép nên quyết định viết Tiám Mụi ngừi qua ủng hộ tui điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mặc dù tui chưa viết xong nhưng mừ ủng hộ cho tui có động lực viết tiếp iu mụi ngừi 💙💙💙💙💙