Giới Thiệu Truyện

Lũ quẻ quay lại ròi đây hệ hệ hệ

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tiám

Chúng ta là lũ quẻ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Đọc chiện của tui đi mụi ngừi , tui cũng mới viết chiện thoi nên là thông kẻm cho tui nhe , với lại có gì hông đúng thì cũng đừng make it complicated nhe , hi vọng mụi ngừi sẽ enjoy cái moment này