Giới Thiệu Truyện

Lựa Chọn - Câu chuyện về vận mệnh

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Hai Cánh Cửa

Đức Sắp Sáng
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hai dòng vận mệnh, hai sinh mạng, loài người, lũ quỷ, tất thảy rồi sẽ trở về với Mộng Giới, liệu sẽ có kẻ cố gắng đi ngược lại quy luật, hay sẽ tiếp tục buông xuôi và để dòng vận mệnh quyết định số phận? Hãy để những kẻ được chọn trả lời câu hỏi ấy...