Giới Thiệu Truyện

Mạn phép ngoi lên đây pr truyện ngắn

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tịnh Đế Liên

Trương Như Ý
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình không có nhiều kinh nghiệm trong viết truyện ngắn. ^^ Đây là một truyện mini lấy ý tưởng từ truyện Giấc Mộng Ngàn Năm của mình, hiện đang drop ^^