Giới Thiệu Truyện

Miệt mài viết nhưng người đọc ít quá, ai giống mình không nè 😭

1
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ngũ Long

losa90
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Truyện hoàn đã lâu nhưng ít ng đọc quá 🥲