Giới Thiệu Truyện

Mình đã đào một cái hố "Siêu to khủng lồ". Ai nghỉ dịch chán đời thì ghé qua nha

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Lần đầu mình viết thể loại này nên nếu có sai sót gì rất mong nhận được ý kiến từ các bạn.