Giới Thiệu Truyện

Mình đã viết chương 8 với 5000 chữ và chương đó đánh dấu trong việc kết thúc sự nghiệp viết truyện của mình. Mong mọi người hãy thưởng thức và nhận xét nó 1 cách chân tình

2
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thiên Tài

NgocHuy

Mong mọi người hãy thưởng thức nó 🙇