Giới Thiệu Truyện

Mình đang phát triển bộ truyện này, mong các bạn thích

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Hi, sau khi ngao du trên wattpad thì mình đã không thành công như mong muốn. Mình quyết định sẽ quay lại đây với bộ truyện mới là đứa con tinh thần thứ 2 của mình. Lối viết còn lủng củng, mong các bạn góp ý^^