Giới Thiệu Truyện

Mình mới viết truyện mong giúp đỡ ạ!

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình lần đầu viết truyện, ngại lắm mà đam mê quá, mọi người có gì giúp đỡ mình ạ, có sai lầm gì mong mọi người góp ý !!! image-1