Giới Thiệu Truyện

Mình muốn tăng lượt đọc ạ

1
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thiên Giao

Tiểu Ái Băng
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình thấy hơi nản, thuở đầu mới viết khí thế hừng hực như hội đuốc hoa mà giờ tâm trạng cứ thế nào ấy. Có ai như mình không