Giới Thiệu Truyện

Mình thử viết truyện, ngắn ngắn thôi, mong mn đọc thử.

2
8
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mình thử viết truyện, ngắn ngắn thôi, mong mn đọc thử.