Giới Thiệu Truyện

Mời các bạn đọc thử nhé.

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Mời các bạn đọc thử truyện của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này. image-1