Giới Thiệu Truyện

Mời mọi người đọc giúp mình ;-;

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Truyện mình viết dựa trên những địa điểm có thật ở Tp HCM. Một số câu chuyện ở các địa điểm đó là nửa thật vì mình viết dựa trên tin đồn. Câu truyện kể về một nữ sinh khi chơi âm binh đã lỡ tay khiến cho quỷ tràn vào nhân gian. Đây là cuộc hành trình của cô ấy ngặn chặn và sửa chữa những việc mình gây ra.