Giới Thiệu Truyện

Mời mọi người vào đọc

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Voer hãy qua đọc ủng hộ và góp ý cho truyện đầu tay của mình với. Lấy đề tài fanfic game nhưng không nhắm vào một nhóm độc giả, truyện vẫn là một dị giới với vài thuật ngữ game, có yếu tố miêu tả, combat máu lửa, chút tình cảm và tâm lý. Về hint lấy từ game, người không biết cũng không quá ảnh hưởng, người biết thì thấy thú vị nhiều =))