Giới Thiệu Truyện

Mọi ng nx giúp ạ

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Lâu rồi mik ko ra chương mới. Mông mọi ng ko qên mik và ủng hộ mik ạ Xuyên ko Ngôn tình ạ. Lần đầu tập viết hi vọng mn nx giúp ạ