Giới Thiệu Truyện

Mọi người có bạn thân khác giới và lại là thanh mai trúc mã không?

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chúc mọi người một ngày tốt lành :3