Giới Thiệu Truyện

Mọi người ghé truyện ủng hộ mình nha.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Lê Sơ Chi Mộng

Trứng Cá
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình viết dã sử ạ. Truyện đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. 🌿