Giới Thiệu Truyện

Mọi người giúp mình được không ?

1
0

Mình mới tập viết truyện, mà không biết có ổn hay không. Mọi người giúp mình ý kiến với https://www.vietnovel.com/mong-than-ky-khong-phai-mong/ Truyện đây ạ