Giới Thiệu Truyện

Mọi người ơi, mọi người ơi...chương mới...chương mới đê (này giống kiểu bán hàng online quá nhỉ:]]) đọc xong cho xin chút review

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đọc xong nhớ bình luận đó nha, chê hay khen tôi đều nhận hết, miễn sao đừng để truyện im ắng một cách đáng sợ như thế được rồi ^^