Giới Thiệu Truyện

Mong các bạn bỏ ra chút thời gian tham khảo và cho ý kiến về tác phẩm đầu tay của mình ạ.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tình yêu đứng trước tham vọng,ích kỉ thì được coi là cái gì. Cô một lòng vì tình yêu mà hi sinh tất cả chấp nhận mọi đau đớn đến cuối cùng cái gì cũng không có ngay cả mạng cũng chẳng còn.