Giới Thiệu Truyện

Mong được góp ý.

0
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Hàn Vân Truyện

Lin Đức Tế
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Một ngày nổi hứng lên muốn viết truyện, thế là bắt tay vào gỏ bàn phím.

Cứ có cảm giác dẫn truyện không ổn, đặc biệt ở mấy chổ chuyển cảnh. Vài chi tiết quá dài, một vài chi tiết để giới thiệu nên cũng dài theo. Mình có thể còn sót lại lỗi chính tả, dấu câu. Mong được góp ý (Nếu có người đọc :V )