Giới Thiệu Truyện

Mong giúp (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
0

Mình có viết được 1 phần truyện mong bạn nào tốt bụng có thể đọc giúp mình và đánh giá hay dở để mình khắc phục nha. Arigato