Giới Thiệu Truyện

Mong mn ủng hộ truyện của mình

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tử Đằng

Mộng Thảo
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mối tình đơn phương của 1 cô gái đã đc hồi đáp, nhưng không biết ẩn sau đó là 1 âm mưu