Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người đọc và cho góp ý

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện mình viết về thể loại hành động viễn tưởng, mong mọi người đọc và cho mình nhận xét để mình cải thiện hơn trong các chương tiếp theo ạ.