Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người ủng hộ

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện mình viết về thể nọa hành động viễn tưởng, mong mọi người đọc và cho nhận xét. Nếu có thể xin hãy để lại một tim hoặc một đề cử để ủng hộ ạ, cảm ơn mọi người nhiều :3