Giới Thiệu Truyện

Mong ủng hộ!

3
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Kẻ điên đi tìm bạch nguyệt quang, thuận tiện kiếm lấy độ hoàn thành 100%. Con người gặp tận thế, để sống phải vượt qua lĩnh vực...