Giới Thiệu Truyện

Mưu Ngay Kế Thẳng

10
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mưu Ngay Kế Thẳng

Nam Ngủ Yên
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Các nhân vật đều thuộc thế hệ 8x, bối cảnh trải dài từ làng quê đến các thành phố. Mưu Ngay Kế Thẳng là tập truyện có nội dung chính kể lại hành trình đi tìm người yêu dựa theo những chỉ dấu mà một hồn ma trinh nữ đã nói.