Giới Thiệu Truyện

Năm tháng ấy, tôi và em

2
0

Vẫn là câu chuyện tình cảm tuổi học sinh , vẫn lối viết truyện không có tên nhân vật, hi vọng mọi người ủng hộ :>