Giới Thiệu Truyện

NGÔN TÌNH HẮC ĐẠO

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nàng là một tiểu thư ăn chơi trác tán, cua trai thành nghiện, bất kể là ai lọt vào mắt xanh của nàng thì nàng bằng mọi giá sẽ đoạt lấy, bởi vì nàng chính là một môn chủ hắc đạo háo sắc. Anh là một cậu ấm danh gia vọng tộc, bề ngoài ưu tú cấm dục, nhưng thực chất cũng là một lão đại phúc hắc. “Đồ ngốc! Anh đã sập bẫy của tôi rồi.” “Em chắc chứ? Sao không phải là em đã sa lưới của tôi.”

image-1