Giới Thiệu Truyện

Ngôn tình xuyên không. Xin ý kiện của mn ạ

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Xuyên ko về cổ đại bạn sẽ làm gì?. Nu9 xuyên hồn về cổ đại, tiếp nhận thân thể và kí ức của Liễu tiểu thư. Vì nàng cũng là vì mình mà tranh đấu. Liệu có như ý??? Mời mn ghé ủng hộ mik nha