Giới Thiệu Truyện

Người mới (đã lọc ký tự không hợp lệ)

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình là người mới, mới tập tành thử viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đọc và cho mình thêm góp ý, cảm ơn mọi người