Giới Thiệu Truyện

Nhận xét, góp ý của bạn là Động lực của tôi

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mặc dù mình đã up 6 chương và 1 ngoài lề cách đây vài ngày, nhưng mình vẫn mong nhận thêm được các góp ý, nhận xét của các bạn để làm động lực cũng như hoàn thiện dần văn phong của mình. Xin cảm ơn các bạn.