Giới Thiệu Truyện

Những gì chúng ta biết về cô ấy cũng giống như những gì chúng ta biết về đại dương, sự thật vẫn còn chìm sâu trong bóng tối của thế giới.

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 11 - Khởi đầu của sự thật.