Giới Thiệu Truyện

Nước mắt người làm Phi.

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1qZA7DbS3oIXVFWwmG1KR6AAY6nBcHJE14EOYiy7m5jo/edit?usp=drivesdk Đây là tệp văn bản giới thiệu sơ qua về một số Phi Tần xuất hiện trong truyện, vị thế của họ trong Lịch Sử và trong truyện. Bên cạnh đó là một số thủ pháp tính thời gian theo phương thức cổ xưa mà tác giả sử dụng trong truyện. Tác giả xin được phép chia sẻ và mong đc mọi người góp ý.